امام زمان علیه السلام

عن الرضا، عن آبائه علیهم السلام قال: قال رسول الله صلی الله علیه و آله:

«افضلاعمال امتی انتظار فرج الله عزوجل‏» و «افضل اعمال امتی انتظار الفرجمن الله عزوجل‏» ؛ امام رضا علیه السلام از رسول اکرم صلی الله علیه وآله نقل می‏فرمایند که برترین اعمال امت من، انتظار فرج از ناحیه‏ خداوندعزوجل است .

«انه سال عنه رجل: ای الاعمال احب الی الله عزوجل . قال: انتظار الفرج .» 

مردی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام پرسید: «کدامین اعمال، نزد خداوند عزوجل، محبوب‏تر است؟ حضرت فرمودند: «انتظار فرج.‏»

«قالامیر المؤمنین علیه السلام: انتظروا الفرج ولا تیاسوا من روح الله؛ فاناحب الاعمال الی الله عزوجل انتظار الفرج‏»(6)؛ در همین باره، حضرت علیعلیه السلام فرموده‏اند: خود را آماده‏ فرج سازید و منتظر فرج باشید و دراین مسیر از خدا، ناامید و مایوس نگردید؛ زیرا که محبوب‏ترین «اعمال‏» نزدخداوند عزوجل، انتظار فرج و کسب آمادگی برای فرج و حکومت مهدی علیه السلاماست.
 
دسته ها : مذهبی
جمعه هفدهم 8 1387
X